SUMA'T AL CLUB...

 NOTICIES DEL CLUB BÀSQUET MOLINS DE REI 

Preinscipció Casal Bàsquet Estiu 2020

 Preinscipció Casal Bàsquet Estiu 2020


Obrim un període de preinscripció amb un formulari en el que recollir el vostre interès en que els vostres fills participin en el Casal d'Estiu 2020 del Club Bàsquet Molins de Rei. El Casal és per a nens i nenes nascudes del 2006 al 2016.


Donada la incertesa actual, encara no podem confirmar si el Casal es podrà realitzar i sota quines mesures especials. Més endavant, d'acord amb les mesures que les autoritat sanitàries i municipals vagin especificant, podrem determinar les activitats, lloc de realització, preus, places disponibles i altres condicions.


El fet d'inscriure-vos en aquest formulari no pressuposa cap reserva de plaça, sinó només la manifestació del vostre interès en que els vostres fills hi participin, de manera que ja puguem treballar en la seva planificació.

Una vegada es confirmi la realització del Casal i les condiciones en les que es pot fer, us n'informem i us farem arribar l'enllaç web per que pugueu inscriure-vos-hi i fer-ne el pagament.


https://forms.gle/ iT2Zc8qQKm1XB5CS6


Junta CB Molins de Rei



  










 


 

 

 

 

 

DIA A DIA DEL CLUB BÀSQUET MOLINS DE REI 

 Entrevista amb Fèlix López i Miquel Sànchez.